Uważne słuchanie/czytanie. Nanoszenie poszczególnych elementów na obrazek, zgodnie z poleceniami terapeuty. Przedmioty nanoszone są za pomocą słomki bądź ręki.