Ustalcie czas gry, np. 10 minut. W tym czasie rzucacie kostką i chodzicie po planszy po śladach misia. Kolor łapki, na której staniecie, odpowiada kolorowi wyrazu, który losujecie. Za każdy dobrze powtórzony wyraz dostajecie punkt. Wygrywa ten, kto po ustalonym czasie ma więcej punktów.