Wycinanko-sklejanki z sylabami: panda z sylabami PA, PO, PU, PE, PI, PY, lis z sylabami LA, LO, LU,LE,LI oraz żaba z sylabami ŻA, ŻO, ŻU,ŻE, ŻY. Dodatkowo wersje bez sylab oraz trójwymiarowe zabawki (domek i kot).