Co ma miś? Czy miś ma piłkę? Seria kart pracy z obrazkami w postaci prostych zdań z wyrazami dwusylabowymi z użyciem kart Miś ma/nie ma. Pomoc dla małych dzieci oraz dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.