Loteryjki głoskowe - bezpłatne karty pracy przygotowane przez mgr Aleksandrę Rosińską - Logopeda Przedszkolny. Materiał PDF składający się z 17 stron.