Łap za słówko - bezpłatne karty pracy przygotowane przez mgr Aleksandrę Rosińską - Logopeda Przedszkolny. 18 stron materiału w formacie PDF.