Ćwiczenia logopedyczne są magiczne. Karta z głoską "r" w śródgłosie. Utrwalamy głoskę "r" w śródgłosie, wyraz, zdanie, opowiadanie.