Czytamy tekst i odpowiednio do treści bawimy się sylabami z głoską "l". Język do góry - niech dotknie chmury!