Oto zestaw dziesięciu, kolorowych, atrakcyjnych, gotowych do druku dyplomów logopedycznych.