Oto logopedyczna gra “bingo”, którą wykorzystasz w procesie usprawniania realizacji głosek szeregu ciszącego. Ilustracje pochodzą z tematycznego zestawu “Urodzinowa biesiada u Mysi” i mogą być używane jako dodatek do niego lub samodzielnie. Zestaw składa się z plansz do gry, dostosowanych do nich kart do losowania oraz list wyrazowych do odznaczania, zawierających trudne głoski w wyrazach i złożeniach wyrazowych. UWAGA! Materiał został dobrany tak, aby nie pojawiały się w nim głoski szeregu syczącego i szumiącego. Należy je wydrukować, wyciąć oraz zalaminować – wtedy pomoc będzie wielorazowa. Polecam też podkleić karty do losowania na odwrocie. Można użyć do tego zwykłej, kolorowej kartki, grubszej tektury, pianki lub dołączonej do zestawu “karty z tłem”. Wtedy elemnety nie będą prześwitywały, kiedy zostaną odwrócone. JAK GRAĆ? Każdy uczestnik wybiera planszę do gry i listę wyrazową (do wyboru: wyrazy i złożenia wyrazowe), a następnie kolejno losują karty z obrazkami i nazywają poszczególne elementy – wyrazami lub złożeniami wyrazowymi. Uczestnicy odznaczają na listach wyrazowych odnalezione elementy. WERSJA 1: Wygrywa osoba, która jako pierwsza ułoży wszystkie elementy na swojej planszy. WERSJA 2: Wygrywa osoba, która jako pierwsza ułoży na swojej planszy cały rząd elementów (w pionie lub w poziomie). UWAGA! Zdjęcie to jedynie materiał poglądowy, który nie obrazuje zawartości całego zestawu.